Yaesu SSM-17H micrófono parlante remoto para Yaesu VX-6R Standard Horizon HX-890 HX-40 HX-210 HX-380 HX-400

$49.600
Yaesu
SSM-17H

Yaesu SSM-17H micrófono parlante remoto para Yaesu VX-6R Standard Horizon HX-890 HX-40 HX-210 HX-380 HX-400